10 jun 2022 15:49

Vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vastlegging van het maximum aantal inrichters van weddenschappen.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt het maximum aantal inrichters van weddenschappen vast op 30 (F1-vergunningen) voor de periode van 31 juli 2022 tot en met 31 juli 2031.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit van 22 december 2020 betreffende het maximum aantal inrichters van weddenschappen en de procedure voor het behandelen van vergunningsaanvragen ingeval een vergunning vrijkomt wegens intrekking of stopzetting