02 mei 2023 14:45

Veilig op de weg en in de lucht mede dankzij Medex

Medex publiceert een eerste studie rond zijn rol in de veiligheid van de vervoerssector. De artsen van Medex voeren medische onderzoeken uit van piloten en bepaalde chauffeurs (o.a. vrachtwagen- en buschauffeurs, ambulanciers, taxichauffeurs en bestuurders van mobilhomes van meer dan 3,5 ton). Medex levert dus een belangrijke bijdrage in de veiligheid op de weg en in de lucht. De procedures, de medische onderzoeken en de belangrijkste cijfers van de periode 2018-2022 worden in deze studie belicht.

Medische expertises in cijfers

Als piloot of chauffeur mag je andere mensen vervoeren. Het is dus extra belangrijk dat deze personen in een goede medische conditie verkeren en op regelmatige basis onderzocht worden. Tijdens die medische onderzoeken worden onder andere het zicht en de hartfunctie getest. Verschillende centra zijn bevoegd om piloten en chauffeurs medisch te keuren, waaronder Medex. Gemiddeld 9% van het totaal aantal medische geschiktheidsattesten voor chauffeurs werd door Medex afgeleverd in de periode 2018-2021. Medex voerde in 2022 1.298 medische expertises uit voor piloten en 8.182 voor chauffeurs. Vanaf 2020 zien we een duidelijke daling van het aantal aanvragen voor medische onderzoeken voor piloten en chauffeurs door de COVID-19 pandemie. Een aanvraag indienen kan eenvoudig via de website medex.belgium.be .

Nog steeds een mannenberoep

Uit onze cijfers blijkt dat slechts een minderheid van de medische onderzoeken bij zowel de piloten als de chauffeurs, worden aangevraagd door vrouwen. Vrouwen voeren deze beroepen dus nog steeds minder vaak uit, wat ook blijkt uit studies hierover.[1] Leuk weetje: vrouwelijke chauffeurs worden minder vaak rijongeschikt verklaard in vergelijking met hun mannelijke collega’s: 0,36% ten opzichte van 1,24% (gemiddelde van de periode 2018-2022).

Medex ijvert voor testen op drugs en alcohol

Niet elke centrum interpreteert de medische criteria op dezelfde manier. Medex ijvert voor een uniformisering van de medische onderzoeken in de verschillende centra van België: zo zou onder andere meer duidelijkheid moeten komen rond het testen op drugs en alcohol; een aanpassing van de wetgeving is hiervoor noodzakelijk.

Alcohol- en drugsmisbruik, vermoeidheid en depressie kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid in de vervoerssector. De specifieke werkomstandigheden van piloten en chauffeurs maken hen extra kwetsbaar. De artsen van Medex besteden dan ook grote aandacht aan het opsporen van deze problematieken bij de piloten en chauffeurs die zich aanbieden voor een medisch onderzoek.

Meer info:

Raadpleeg hier de volledige studie: Publicatie Veiligheid in de vervoerssector 2018-2022 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Bekijk de voornaamste bevindingen in de infografiek: Infografiek Veiligheid in de vervoerssector 2018-2022 | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

[1] https://digitalcommons.unomaha.edu/aviationfacpub/6/; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_740235.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539519300434; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X21003310; https://febetra.be/fr/2022/05/fete-des-meres-en-15-ans-le-nombre-de-femmes-chauffeurs-poids-lourds-na-presque-pas-augmente-5-000-chauffeurs-de-camion-m-f-x-recherches/