15 dec 2010 11:08

Veiligheid en preventie

Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten

Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen en bijkomende gemeenschapswachten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 tot 30 juni 2011 verlengt.

In overeenstemming met de beslissing van de ministerraad van 30 september 2010 werd de cyclus 2007-2010 volledig geëvalueerd.  

Het ontwerp van koninklijk besluit neemt dezelfde bepalingen over als die van de cyclus 2007-2010, om de gemeenten niet hinderen met administratieve rompslomp en om de terreinervaring en uitgewerkte processen in stand te houden. 

De ministerraad heeft ook twee ontwerpen van ministerieel besluit goedgekeurd die  de bijkomende gemeenschapswachten met zes maanden, tot 30 juni 2011, verlengen. De ontwerpen hebben betrekking op het stelsel van de gemeenschapswachtenactiva  (bijkomend contingent) en op het stelsel van 90 gemeenschapswachten-activa (VTE). Elk jaar vaardigt de minister ministeriële besluiten uit voor de financiering ervan gedurende een jaar. Die steun bestaat uit een forfaitaire bijdrage voor de tewerkstelling, uitrusting, opleiding, werking en investering. 

Het principe is hetzelfde voor de twee ontwerpen van ministerieel besluit. Ze dekken echter enkel de zes eerste maanden van 2011 in plaats van het volledige jaar.