17 jan 2003 16:00

Veiligheid van de postbodes op straat

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Pensioenen, de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een pakket maatregelen goed, om de betaling van sociale uitkeringen per overschrijving te bevorderendie. Daardoor zullen mensen die hun sociale uitkeringen per overschrijving willen ontvangen dezelfde voordelen en bescherming kunnen genieten als de mensen die zich nog cash (per postassignatie) laten betalen;

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Pensioenen, de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, en de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een pakket maatregelen goed, om de betaling van sociale uitkeringen per overschrijving te bevorderendie. Daardoor zullen mensen die hun sociale uitkeringen per overschrijving willen ontvangen dezelfde voordelen en bescherming kunnen genieten als de mensen die zich nog cash (per postassignatie) laten betalen;

Concreet wil dit het volgende zeggen: -er zal geen verschil wat betreft de betaaldatum van de uitkeringen naargelan men zich laat uitbetalen per postassignatie dan wal per overschrijving; -men zal gemakkelijker een banrekening kunne openen door de invoering van de Univcersele Banrekening; -de bescherming tegen beslag op sociale uitkeringen wordt uitgebreid tot de uitkeringen die op een banrekenin zijn gestort; Voor meer informatie: Steven Janssen: 0486/460594