07 jun 2017 12:14

Veiligheidscriteria tellen mee bij aankoop overheidsvoertuigen

Sinds 11 mei betekent een duurzaam voertuig voor de federale overheid niet alleen dat de impact op het milieu vermindert, maar ook dat het veiliger is dan wettelijk vereist. Dit bijkomend criterium komt er op vraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer, die onder andere als opdracht heeft de verkeersveiligheid in ons land zo optimaal mogelijk te maken voor alle weggebruikers.

Omzendbrief 307sexies legt de normen vast bij het aanschaffen van personenvoertuigen door de federale overheid. Dat zijn de federale en programmatorische overheidsdiensten, maar ook een aantal instellingen zoals de Regie der Gebouwen, de RSZ en het Federaal Planbureau.

Ook met de vorige versie, 307quinquies, wilde de omzendbrief al zorgen voor een milieuvriendelijker aankoopbeleid. Die aanpak wordt nu dwingender en aangevuld met veiligheidscriteria. De nieuwe omzendbrief verplicht om rekening te houden met de ecoscore van de voertuigen en legt quota op voor de aanschaf van elektrische, hybride of CNG-wagens. Voor het eerst wordt het begrip duurzaamheid nu ook verruimd naar verkeersveiligheid. Het gaat dan vooral om de nieuwe, slimme systemen die het rijden veiliger en comfortabeler maken. Hiervoor zijn geen quota vastgelegd, maar die opties maken wel deel uit van de eindafweging bij de keuze voor een voertuig. Voor elk voertuig moet de winkelende overheidsdienst immers een kwaliteitsscore berekenen. Een wagen die is uitgerust met slimme technologie om bijvoorbeeld zachte weggebruikers sneller op te merken, zal daardoor de voorrang krijgen op een gelijkaardig automerk dat enkel aan de wettelijke normen voldoet.

Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer is het een belangrijke stap om de nieuwe veiligheidssystemen te promoten. De overheid geeft hiermee invulling aan haar voorbeeldfunctie en de veiligheidsopties gaan daardoor meer bekendheid verwerven. Dat moet bijdragen tot het einddoel om het aantal verkeersslachtoffers op onze wegen te verminderen. De FOD hoopt dat ook rijhulpsystemen die ervoor zorgen dat het voertuig de snelheidslimiet niet overschrijdt hierdoor aan populariteit zullen winnen. Snelheid is immers de voornaamste ongevalsoorzaak.

 

 Voorbeelden van rijhulpsystemen en veiligheidsopties

·       Parkeerhulpsystemen met sensoren of camera’s die hindernissen kunnen detecteren wanneer de wagen geparkeerd wordt. Ze tonen hoeveel ruimte de wagen nog heeft en waarschuwen de bestuurder wanneer hij te dicht bij een obstakel komt.

·       Aandachthulpsystemen die het rijgedrag en de alertheid van de bestuurder meten. Camera’s in de spiegels merken de vermoeidheid van de bestuurder op als hij langer met de ogen knippert, zijn rijstrook begint te verlaten, … De bestuurder wordt dan gewaarschuwd dat hij een pauze moet nemen.

·       Aanrijdingswaarschuwing en remhulpsystemen die de wagen automatisch afremmen wanneer er een aanrijding met een voorligger dreigt. Dit zijn systemen zoals adaptive cruise control, automatic emergency braking, …

·       Voetganger- en fietserdetectie via (infrarood)camera’s kunnen ervoor zorgen dat de wagen afremt voor overstekende voetgangers. De wagen kan ook voetgangersairbags hebben die de kwetsuren van voetgangers en fietser beperken wanneer er toch een aanrijding zou zijn.

 

Meer info:

Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90