26 mei 2021 11:47

Ventilatie-zuiveringssystemen moeten worden geregistreerd bij de FOD Volksgezondheid

Vanaf 28 mei moeten fabrikanten bepaalde regels volgen voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in strijd tegen Covid-19. Deze regels worden vastgelegd in een nieuw ministerieel besluit en moeten zorgen voor een beter overzicht en controle van het aanbod. Dit besluit bepaalt de normen waaraan ventilatie-zuiveringssystemen voor openbare ruimten moeten voldoen en verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden.

Fabrikanten van luchtzuiveringssystemen vinden alle informatie over het indienen van een dossier op www.corona-ventilation.be. Fabrikanten kunnen hier vanaf nu hun dossiers indienen. Vanaf 28 mei is dit een verplichting.

 

Voor fabrikanten

  • Fabrikanten zijn vanaf 28 mei verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn. De lijst met de reeds geregistreerde systemen zal vanaf begin juni beschikbaar zijn op www.corona-ventilation.be
  • Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen.
  • Het ministerieel besluit verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde UVC-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Minister van Volksgezondheid kan uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid. Fabrikanten moeten hiervoor een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.

De nieuwe wetgeving voor de ventilatie-zuiveringssystemen geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden gebruikt worden. Het ministerieel besluit legt de technische normen vast voor de systemen die gebruikt worden in ruimtes die door de bevolking bezocht worden.

 

Voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes

Er is geen enkele verplichting voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes om een luchtzuiveringssysteem te installeren. Wel zijn er verplichtingen om bepaalde normen voor luchtkwaliteit te behalen. Een luchtzuiveringssysteem is één van de mogelijkheden om deze normen te behalen.

Indien u wil gebruik maken van een luchtzuiveringssysteem, kan u de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen raadplegen op www.corona-ventilation.be (beschikbaar vanaf begin juni).

Indien u al een luchtzuiveringssysteem heeft aangekocht en u dit niet terugvindt op de lijst, kunt u contact opnemen met corona-ventilation@health.fgov.be en vragen of het dossier voor uw toestel nog in behandeling is. Indien uw toestel blijkt niet-conform te zijn en u heeft het aangekocht voor 28 mei, kunt u vragen aan de fabrikant of deze bereid is om het te ruilen voor een conform apparaat of bereid is tot een terugbetaling. De fabrikant is niet verplicht dit te doen, omdat de normen voor ventilatie-zuiveringssystemen pas gelden vanaf 28 mei.

 

Respecteren van de basisregels

De Hoge Gezondsheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel ventilatie-zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van de noodzakelijke afstand blijft dus steeds noodzakelijk.