09 feb 2024 17:58

Verbetering wettelijke basis voor financiële steun aan militaire studenten uit partnerlanden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed ter verbetering van de wettelijke basis voor financiële steun aan militaire studenten uit partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het betreft militairen uit partnerlanden die cursussen en stages volgen in Belgische militaire onderwijsinstellingen.

Het ontwerp zal bovendien de ruggengraat vormen van een omstandiger juridisch kader, dat deel zal uitmaken van de programmawet (I).

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.