22 okt 1996 17:00

Verbintenissen die door de Eerste Minister werden aangegaan na de bij
eenkomst met de families van de vermoorde, ontvoerde en verdwenen kin
deren op 20/10/96