21 apr 2023 18:05

Verblijfsvergoeding ter bemanning van de gevangenis van Dendermonde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat toelaat om een verblijfsvergoeding te geven aan het bewakingspersoneel uit andere gevangenissen dat tijdelijk de gevangenis van Dendermonde helpt te bemannen.

Een sociaal conflict naar aanleiding van de overbevolking in de gevangenis van Antwerpen leidde tot een crisisplan dat voorziet in de snellere ingebruikname van de nieuwe gevangenis van Dendermonde.

Vanaf 17 april 2023 wordt de ingebruikname van de volledige capaciteit wekelijks opgeschaald. Het nodige personeel is hiervoor nog niet in dienst. Tegen begin juli zou het personeelskader groot genoeg moeten zijn. Om de overgangsperiode te overbruggen wordt beroep gedaan op personeelsleden uit andere gevangenissen die bereid zijn om ondersteuning te bieden. Hiervoor zullen zij uitzonderlijk en heel tijdelijk, meer bepaald tot uiterlijk 30 juni 2023, een verblijfsvergoeding krijgen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het sectorcomité III Justitie en aan de Raad van State, waarna het ter ondertekening wordt voorgelegd aan de Koning.