11 mei 2012 15:35

Verdeling van de kosten van de brandweerdiensten

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet* dat de pronvinciegouverneurs een wettelijke basis verschaft om de kosten voor openbare brandweerdiensten tussen beschermde gemeenten en groepcentrumgemeenten te verdelen.

De kosten die groepcentrumgemeenten dragen voor de brandweerdiensten die ze leveren in beschermde gemeenten van hun gewestelijke groep, worden verdeeld op basis van een bepaalde formule. De beschermde gemeenten, die geen eigen brandweerdienst hebben, betalen hiervoor een bijdrage waarvan de gouverneur het precieze bedrag bepaalt op basis van de kosten. Een arrest van de Raad van State vernietigde echter de reglementaire basis voor die bevoegdheid van de gouverneur. Het voorontwerp regelt nu de wettelijke basis voor die bevoegdheid en komt tegemoet aan de bezwaren van de Raad van State.

Het voorontwerp van wet is een initiatief van Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. De conferentie van gouverneurs, de Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten en de Union des Villes et Communes de Wallonië gaven hun advies.

* voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming