11 nov 2021 10:29

Verdeling van de vijfde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verdeling van de vijfde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021.

Overeenkomstig de beslissingen van de ministerraad van 23 oktober 2020 over de meerjarenbegroting 2021-2024 gaat het om de verdeling van het bedrag van 11.024.000 euro in vastlegging en 8.330.000 euro in vereffening.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vijfde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid