16 okt 2002 17:00

Verdeling van een gedeelte van de winsten voorafgaande het dienstjaar 1995 van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de verdeling van een gedeelte van de winsten voorafgaande het dienstjaar 1995 van de Nationale Loterij wordt gewijzigd.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de verdeling van een gedeelte van de winsten voorafgaande het dienstjaar 1995 van de Nationale Loterij wordt gewijzigd.

Een bijzondere wet (*) voorziet dat een deel van de winst van de Nationale Loterij vanaf het dienstjaar 2002 rechtstreeks zal overgemaakt worden aan de Gemeenschappen. De diensten van de Nationale Loterij hebben naar aanleiding hiervan de toestand van de saldi van de dienstjaren vóór 2002 opgemaakt (**). Voor wat betreft de saldi vóór 1995 werd vastgesteld dat bepaalde "Franstalige" budgettaire enveloppen saldi vertonen voor een totaal van 1.680.392,07 euro. Dit bedrag wordt, in gelijke delen, verdeeld tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. (*) van 13 juli 2001. (**) dit tot 3 juni 2002.