19 jul 2019 18:37

Verdeling van het maximale aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximale aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ verdeelt onder de voor erkenning bevoegde overheden.

De volgende verdeling werd voorgesteld:

  • Vlaams Gewest: maximaal 7 centra
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: maximaal 3 centra
  • Waals Gewest: maximaal 5 centra

Deze verdeling wordt vastgelegd in een protocolakkoord van 25 maart 2019, en wordt met dit ontwerp opgenomen in het koninklijk besluit van 16 december 2018.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2018 houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’