30 jun 2023 17:06

Verdeling van middelen voor de versterking van Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een herverdelingsbesluit goed over de interdepartementale provisie voor de versterking van Justitie.

De ministerraad besliste op 23 oktober 2020 dat voor de versterking van Justitie een bedrag werd opgenomen in de interdepartementale provisie. De herverdeling moet door de ministerraad beslist worden.

De ministerraad hecht zijn goedkeuring aan de technische correcties en inhoudelijke of budgettaire wijzigingen aan fiches die reeds in vorige raden werden goedgekeurd voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 en aan de verdeling van een deel van de nog beschikbare budgettaire marges in 2023 en 2024.