12 mei 2023 15:57

Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2022

De ministerraad keurt op voorstel van Vincent Van Peteghem, minister belast met de Nationale Loterij, een ontwerp van koninklijk besluit goed over de definitieve verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2022.

Het ontwerp is gebaseerd op het voorlopige verdelingsplan dat werd gepubliceerd op 2 december 2022.

Dankzij de goede resultaten die de Nationale Loterij in 2022 heeft gehaald, kan het totaalbedrag van de subsidies met 10 miljoen euro verhoogd worden tot 210 miljoen euro. De bijzondere financieringswet voorziet dat 27,44% van de subsidies worden toegewezen aan de Gemeenschappen.

Daarnaast legt het ontwerp van koninklijk besluit ook de monopolierente voor de Belgische Staat vast. Deze bedraagt 145 miljoen euro in 2022.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.