06 mei 2022 16:32

Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne twee ontwerpen van ministerieel besluit goed over de vergoeding voor advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand en de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.

Elk jaar sturen de Ordes van Advocaten de minister van Justitie een voorstel omtrent de puntwaarde, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, en stellen ze een verdeling voor van de werkingskosten voor de bureaus voor juridische bijstand.

De ontwerpen leggen voor dit jaar de waarde van de vergoeding voor advocaten vast op 81,23 euro. De kosten van de bureaus voor juridische bijstand worden gedekt door een jaarlijkse subsidie van 8,108% van de advocatenvergoeding.

Ontwerpen van ministerieel besluit tot uitvoering van artikels 2 en 6 van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand