06 dec 2013 13:15

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen…

Persuitnodiging
Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen… welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa
Op dinsdag 10 december 2013 om 10u30 stelt de FOD Sociale Zekerheid op een persconferentie de nieuwe brochures “De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012” en “Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2011” voor.

Kerncijfers 2012

De brochure Kerncijfers van de sociale zekerheid geeft een overzicht van de sociale uitgaven van de laatste vier jaar. Ze geeft de lezer de mogelijkheid om in een oogopslag ons systeem van sociale bescherming en de grote sommen geld die ermee gepaard gaan, te ontdekken. De vergrijzing, een nieuw thema in de brochure, wordt besproken aan de hand van de evolutie van de afhankelijkheidsgraad: de verhouding tussen de bevolking ouder dan 65 jaar en de beroepsbevolking van 20 tot en met 64 jaar. Voorts bevat de brochure cijfers over de rechthebbenden op maatschappelijke integratie, verloven voor medische bijstand en werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

Hoe zit het met ons gezondheidssysteem? Hoe is het de laatste 10 jaar geëvolueerd en hoe zit het met de andere Europese landen?

Dit jaar ligt de focus in de brochure Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2011 op de uitgaven van de gezondheidssystemen in België en in Europa. Welk deel van de uitgaven voor sociale bescherming besteden de verschillende lidstaten bijvoorbeeld aan de ziekterisico’s? En hoe vertalen die inspanningen zich in de nationale BBP’s? Is de situatie overal dezelfde in Europa? De Europese landen worden met elkaar vergeleken op het vlak van gezondheidszorg, maar ook voor heel wat andere domeinen: inkomsten, uitgaven, opsplitsing per sociaal risico.

De brochures en bijhorende documenten zijn na afloop van de persconferentie beschikbaar op www.socialsecurity.fgov.be.

Praktische informatie

Datum: 10/12/2013 om 10u30

Plaats: FOD Sociale Zekerheid, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel

De informatie om het gebouw te bereiken vindt u op de website van de FOD.

Opgelet: wegens werkzaamheden kan enkel geparkeerd worden in de (betaal)parking Passage 44.

Gelieve uw aanwezigheid per mail te bevestigen (press@minsoc.fed.be).

Voor meer informatie

Barbara DE CLIPPEL

Woordvoerder

0473 13 13 29

press@minsoc.fed.be