17 mei 2013 17:34

Vergunningen voor radiocommunicatie goedkoper

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de rechten voor privé straalverbindingen goedkoper maakt.

De jaarlijkse rechten voor straalverbindingen worden gemiddeld 20% goedkoper. Er wordt verwacht dat de tariefdaling leidt tot een toename van de straalverbindingen, zodat de opbrengsten stijgen. Het gebruik zal belangrijker worden onder andere als backhaul capaciteit voor de opvang van mobiele datatrafiek. Door een verlaging van de tarieven voor straalverbindingen kan verwacht worden dat ze door operatoren aanzienlijk meer zullen worden gebruikt, onder meer als alternatief voor huurlijnen zoals in het buitenland het geval is.

De andere jaarlijkse rechten voor private radiocommunicatie worden voor een efficiënt spectrumgebruik afhankelijk gemaakt van de bandbreedte die de toepassing gebruikt: hoe groter de ingenomen bandbreedte, hoe hoger het recht.

De tariefvermindering voor straalverbindingen wordt van toepassing voor de rechten vanaf 1 januari 2013. De tariefwijziging voor de andere rechten gaat in op 1 januari 2014, behalve die voor de categorie waar de veiligheidsdiensten onder vallen, die ingaat op 1 januari 2015. Het dossier wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie, Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen