19 dec 2003 16:00

Verhoging met een euro van de kosten voor huisbezoeken

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de maatregelen die werden genomen in het Nationaal Akkoord tussen de medische sector en de ziekenfondsen van 19 december 2002 goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de maatregelen die werden genomen in het Nationaal Akkoord tussen de medische sector en de ziekenfondsen van 19 december 2002 goedgekeurd.

In dit ontwerp wordt met name bepaald dat sommige rechthebbenden een euro meer zullen moeten betalen, als persoonlijke bijdrage in de kosten voor een huisbezoek. Deze maatregel geldt niet voor de rechthebbenden voor wie een volledig medisch dossier werd geopend, de chronisch zieken, de rechthebbenden ouder dan 75 jaar en jonger dan 10 jaar. De verstrekkingen in verband met pijnbestrijding vallen niet onder deze verhoging. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen.