03 jul 2015 15:24

Verhoging van de herwaarderingsbijslagen bij arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet.

Dit ontwerp ligt in het verlengde van het interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners over de welvaartsaanpassingen. Dit zijn de voornaamste maatregelen:

  • een verhoging van de forfaitaire minima met 2% vanaf 1 september 2015
  • een verhoging van de bijslagen met 2% na zes jaar (recurrent) wat de arbeidsongevallen van 2009 (op 1 september 2015) en van 2010 (op 1 januari 2016) betreft
  • de rechtzetting van een anomalie ten opzichte van de beroepsziekten. Op 1 september 2013 werden de niet-forfaitaire bijslagen namelijk verhoogd met 0,3% voor de arbeidsongevallen tot en met 31 december 2010, terwijl dezelfde verhoging is doorgevoerd voor de beroepsziekten tot en met 31 december 2011

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971