02 apr 2015 13:44

Verhoging van de leefloonbedragen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van het leefloon verhoogt. 

Het ontwerp voert een deel van het sociaal akkoord van de sociale partners uit, dat bereikt werd in verband met de welvaartsaanpassing 2015-2016. Het verhoogt de basisbedragen van het leefloon met  2 % op 1 september 2015.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon