19 mrt 2015 10:44

Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques.

Het voorontwerp van wet verhoogt de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques van 5,91 naar 6,91 euro en ook het fiscaal aftrekbaar gedeelte van die bijdrage van 1 euro naar 2 euro per maaltijdcheque.

Deze nieuwe maximumbedragen gelden voor de maaltijdcheques die vanaf 1 januari 2016 worden toegekend.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.