28 mrt 2003 16:00

Verhuis van de Financietoren

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, geeft de Ministerraad delegatie aan deze laatste voor het verlijden en de gunning van een overheidsopdracht van diensten betreffende een bijstand, in het kader van de verhuis van de Financietoren.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, geeft de Ministerraad delegatie aan deze laatste voor het verlijden en de gunning van een overheidsopdracht van diensten betreffende een bijstand, in het kader van de verhuis van de Financietoren.

De opdracht heeft meer bepaald betrekking op de macro-installatie in het North Galaxy gebouw te Brussel.