19 dec 2013 14:41

Verhuur van radiofrequenties voor elektronische-communicatiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte het ontwerp van koninklijk besluit goed voor de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten.

Het ontwerp past het koninklijk besluit van 26 februari 2010 aan de wijziging van de wet van 10 juli 2012 aan.

Naast de overdracht van de rechten heeft de wet het ook mogelijk gemaakt om radiofrequenties te huren. De term verhuur wordt dus toegevoegd aan de overdracht in het bestaande besluit. Het ontwerp preciseert ook dat de huuraanvraag bij het BIPT moet gebeuren. Verder wordt bepaald dat in geval van verhuur alle rechten en plichten bij de verhuurder blijven: de verhuurder is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden die verbonden zijn aan het verkrijgen en uitoefenen van de verhuurde gebruiksrechten en is dus het aanspreekpunt voor het BIPT aangaande deze gebruikrechten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februar 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden