20 mei 2016 12:08

Verkeersovertredingen door Belgen in Nederland – en vice versa - blijven vanaf 1 juni niet langer onbestraft

België en Nederland zullen vanaf 1 juni 2016 automatisch gegevens uitwisselen over verkeersovertreders. Zo zullen die niet langer onbestraft overtredingen kunnen begaan. De uitwisseling van gegevens verloopt via de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Met dit akkoord zetten beide landen in op meer verkeersveiligheid.

Overtreders worden geïdentificeerd via nummerplaat

Concreet betekent dit dat de Nederlandse autoriteiten vanaf 1 juni 2016 de databank van de DIV online kunnen raadplegen om identificatiegegevens te verkrijgen van Belgen die in Nederland eender welke verkeersovertreding begaan. In dat geval ontvangt de Belgische overtreder de aanmaning om de boete te betalen rechtstreeks van de Nederlandse autoriteiten en dit in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig.

 

Uiteraard geldt dit principe ook omgekeerd voor Nederlandse overtreders die in ons land een overtreding begaan; de Belgische politie of gemeenten en gemeentelijke parkeerbedrijven die een protocol met de DIV hebben afgesloten kunnen de gegevens van de Nederlandse overtreders opvragen en hun rechtstreeks aanmanen tot betaling van de boete. Een Nederlandse overtreder wordt in het Nederlands in kennis gesteld van hetgeen hem ten laste wordt gelegd.

 

François Bellot, minister van Mobiliteit: "Een vastgestelde overtreding moet leiden tot een bestrafte overtreding. Dit geldt voor iedereen, ook voor de buitenlandse overtreders. Er mag geen straffeloosheid meer bestaan voor onbetaalde boetes."

 

Een stap verder dan bestaande Europese richtlijn

Dit akkoord met Nederland bouwt verder op de Europese richtlijn die de gegevensuitwisseling van verkeersovertreders tussen de Europese lidstaten voor de acht belangrijkste verkeersovertredingen regelt: te snel rijden, door het rood licht rijden, geen gordel dragen, rijden onder invloed van alcohol of drugs, geen helm dragen, GSM gebruiken aan het stuur en rijden op een verboden rijstrook.

 

Het akkoord met Nederland is van toepassing op alle verkeersovertredingen en dus ook het niet betalen van parkeergeld, het niet respecteren van de voorrangsregels of het niet in orde zijn met de keuring of inschrijving van het voertuig.

 

België heeft eerder een gelijkaardig akkoord afgesloten met Frankrijk dat in werking trad op 30 juni 2012.

 

Meer info:

Sven HEYNDRICKX – Woordvoerder

FOD Mobiliteit en Vervoer

GSM: 0473/83.64.90

E-mail: pers@mobilit.fgov.be