03 okt 2003 17:00

Verkeersveiligheid

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad de overgangsbepalingen goed met betrekking tot de inwerking van de wet (*) houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad de overgangsbepalingen goed met betrekking tot de inwerking van de wet (*) houdende diverse bepalingen inzake verkeersveiligheid.

(*) van 7 februari 2003.