24 dec 2020 16:35

Verklaring over het Brexit-akkoord

Vandaag kondigden Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier het akkoord aan dat de nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vastlegt. Eerste Minister Alexander De Croo verwelkomt in een eerste reactie het bereikte akkoord.

Eerste Minister De Croo wijst erop dat de lidstaten en het Europees Parlement het akkoord nog moeten goedkeuren. De Belgische regering zal samen met de deelstaten het akkoord nu eerst grondig analyseren.

Geen oneerlijke concurrentie

Alexander De Croo: “Voor mij staat uiteindelijk maar één ding centraal: het zo goed mogelijk beschermen van de Belgische economische belangen. We moeten onze Belgische bedrijven vrijwaren van oneerlijke Britse concurrentie. Op basis van de eerste berichten, lijkt dit akkoord ons deze cruciale garantie te geven. Met een harde brexit is iedereen slechter af. Dit akkoord helpt de grootste schok opvangen.”

Ook voor de visserijsector, die tot het laatste moment mee de inzet van de discussies vormde, worden garanties in het vooruitzicht gesteld die onze vissers de mogelijkheid bieden zich aan de nieuwe, post-brexit realiteit aan te passen.

Steun voor getroffen sectoren

Eerste Minister De Croo benadrukt dat de Europese Unie nu over de brug zal komen met steun voor landen en sectoren die hard geraakt worden door de brexit. De Europese Unie heeft daartoe de ‘Brexit Adjustement Reserve’ voorzien, een steunfonds van vijf miljard euro.

Alexander De Croo: “Het spreekt voor zich dat de hardst getroffen lidstaten het grootste deel van die Europese steun moeten krijgen. Ik wil dit principe ook binnen België doortrekken: de steun moet gaan naar die regio’s en sectoren die het zwaarst afzien van de brexit. Die Europese solidariteit is belangrijk, maar we mogen ook geen mirakels verwachten. Dit steunfonds zal nooit de vrijhandel met het Verenigd Koninkrijk kunnen vervangen. Het verzacht eerder de landing naar de nieuwe situatie.”

Tijd om vooruit te kijken

Alexander De Croo richt ook een woord van dank voor Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: “Michel Barnier en Ursula von der Leyen hebben deze bijzondere moeilijke opdracht op een uitstekende manier aangepakt en tot een goed einde gebracht.  Met een niet-aflatende werkkracht hebben ze gewaakt over het gemeenschappelijke Europese belang. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk danken.”

"Met dit akkoord kunnen we de intense discussies van de voorbije vier jaar achter ons laten. Nu kunnen we werk maken van een nieuwe, sterke relatie met de historische partner die het Verenigd Koninkrijk voor ons land blijft. Het is nu tijd om vooruit te kijken," besluit de Eerste Minister.