22 jul 2022 07:30

Verklaring van de Eerste Minister en de Minister van Energie

De federale regering heeft in maart 2022 beslist om gesprekken met Engie op te starten met het oog op de verlenging van de uitbating van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 voor een periode van 10 jaar. De beslissing werd genomen in de context van een sterk gewijzigde geopolitieke situatie in Europa, met name de oorlog in Oekraïne, de impact van de oorlog op de gasbevoorrading in de buurlanden, de ongeplande onbeschikbaarheid van verschillende Franse kerncentrales en de impact van dit alles op de Belgische elektriciteitsvoorziening.

De gesprekken over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 verlopen constructief. In een gezamenlijk princiepsakkoord hebben de Belgische staat en Engie afspraken vastgelegd over de verdere aanpak, timing en kader van de onderhandelingen.

Dit kader bestaat uit:

  1. De verlenging van de uitbating van Doel 4 en Tihange 3, samen goed voor 2 GW nucleaire capaciteit. De Belgische staat wordt geen exploitant.  Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten.
     
  2. Een stabiele en duurzame structuur waarbij de Belgische staat en Engie zowel risico’s als winsten delen via een nieuw op te richten vennootschap.
     
  3. De kosten van de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van de exploitant. De kosten voor het beheer van het afval en de gebruikte splijtstof zullen na studie finaal vastgelegd worden, waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie.

De partijen zullen de gesprekken in eenzelfde constructieve sfeer verderzetten. Ook gaan er werkgroepen met experts aan de slag. Dit alles met het oog op een definitief akkoord tegen het einde van dit jaar en het voorleggen van dit akkoord aan Europese Commissie.

De federale regering benadrukt het belang van dit princiepsakkoord. Het is een teken van vertrouwen tussen beide partijen en belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van ons land.

De Eerste Minister en de Minister van Energie geven vandaag om 9.30u meer uitleg op een persconferentie in de Bunker.