04 apr 2003 17:00

Verkoop van het Rijksadministratief Centrum

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de verkoop van het Rijksadministratief Centrum te Brussel.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, ging de Ministerraad akkoord met de verkoop van het Rijksadministratief Centrum te Brussel.

Dit kantorencomplex, waarin onder meer het Ministerie van Financiën is ondergebracht, werd verkocht aan de Nederlandse groep Breevast voor een bedrag van 27,1 miljoen euro (*). Deze prijs zou kunnen verhoogd worden met een meerprijs van 500 euro/m², indien het toekomstig Bijzonder Bestemmingsplan ("B.B.P.") meer dan 60.000 m² bureauoppervlakte mogelijk maakt. Deze meerprijs is echter beperkt tot 20 miljoen euro. De wederinhuring van het complex is voorzien tot eind 2008, onder de volgende voorwaarden: - 63.869 m² bovengrondse kantoren aan 120 euro/m²; - 33.972 m² ondergronds tegen 60 euro/m²; - 500 parkeerplaatsen tegen 1.000 euro/plaats; - mogelijkheid, in hoofde van de huurder, de huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te zeggen. (*) verkoop goedgekeurd tijdens het kernkabinet van 11 december 2002.