16 okt 2015 12:39

Verlaagd btw-tarief voor de bouw van scholen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de invoering van een verlaagd btw-tarief van 6 % beoogt voor de schoolgebouwen. 

Overeenkomstig de begrotingscontrole 2015 wordt het btw-tarief voor het bouwen van scholen verlaagd naar 6 %. Dat tarief is van toepassing op schoolgebouwen voor het kleuter-, het lager en het middelbaar onderwijs, het hogeschool- en universitair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs en dergelijke, al dan niet deeltijds (art.44 van het Wetboek van de btw).

Het verlaagd tarief van 6 % is van toepassing:

  • op de leveringen van schoolgebouwen bestemd voor het school- of universitair onderwijs
  • op onroerende werkzaamheden aan schoolgebouwen
  • op de onroerende financieringshuur of onroerende leasing

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 to vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarden en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven