13 mei 2016 17:41

Verlaagd btw-tarief voor het bouwen van schoolgebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een verlaagd btw-tarief van 6% moet invoeren voor het bouwen van gebouwen voor leerlingenbegeleiding. 

Het ontwerp voorziet dat de gebouwen bestemd voor de psycho-medische-sociale centra en de centra voor leerlingenbegeleiding, die door de leerlingen vanaf de kleuterschool worden bezocht, voortaan ook kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%, net zoals de school- en universiteitsgebouwen. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016. 

Zijn betrokken bij deze regeling:

  • de leveringen van gebouwen bestemd voor de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en voor de "Centres psycho-médico-sociaux (PMS)"
  • de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op deze gebouwen die niet van de belasting zijn vrijgesteld
  • het werk in onroerende staat met uitsluiting van de reiniging, verricht aan deze gebouwen
  • de onroerende financieringshuur of onroerende leasing 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de gebouwen voor leerlingenbegeleiding betreft