24 jun 2015 13:51

Verlaagd tarief inzake accijnzen voor aardgas dat gebruikt wordt door bepaalde bedrijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerpamendement goed op de programmawet betreffende het verlaagde accijnstarief voor bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" of een "accord de branche".

Het amendement voorziet een verlaagd tarief inzake accijnzen voor aardgas dat gebruikt wordt door bedrijven die beschikken over een "energiebeleidsovereenkomst" afgeleverd door het Vlaams Gewest of een "accord de branche" afgeleverd door het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit verlaagd tarief wordt ingesteld naar aanleiding van het stopzetten van de verlaagde tarieven op 31 december 2014 voor bedrijven die beschikten over een vergunning of overeenkomst milieudoelstelling. Het verlaagd tarief wordt ingesteld op 0,54 euro per MWh, wat overeenstemt met het Europees minimumtarief voorzien in de richtlijn van 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.