14 jan 2005 16:00

Verlaagde accijnstarieven

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen. (*)

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen. (*)

Het ontwerp schrijft voor dat de bedrijven die van de verlaagde tarieven inzake accijnzen wensen te genieten, een vergunning energieproducten en elektriciteit nodig hebben, dat door de Administratie der douane en accijnzen is afgeleverd. (*) het voert de programmawet van 27 december 2004 uit.