30 sep 2015 13:48

Verlenging indieningstermijn aangifte via Biztax

Op initiatief van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, verlengt de Algemene administratie van de Fiscaliteit, de termijn voor de indiening van de aangiften via Biztax met één week, dus tot en met woensdag 7 oktober 2015.

De laatste dagen werden vertragingen vastgesteld in de elektronische toepassing Biztax waardoor de belastingplichtigen of hun mandatarissen in tijdnood komen om de aangiften vandaag nog in te dienen.