01 mrt 2024 17:58

Verlenging juridische bijstand inzake bouw windmolenpark te Duinkerke

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Noordzee Paul Van Tigchelt akte van de prestaties van juridische bijstand die tot dusver werden geleverd ter ondersteuning van de Belgische staat en ter verdediging van diens belangen inzake de plannen van de Franse Staat om een windmolenpark te bouwen voor de kust van Duinkerke, en gaat akkoord met de verlenging ervan.

De bouw van het windmolenpark zou de Belgische belangen bedreigen, wegens onder meer de belemmering van het recht op onschuldige doorvaart door de sluiting van twee zeevaartroutes, van de veiligheid van de zeevaart, en van het zeezicht. Daarnaast is er mogelijks ook impact op beschermd zeegebied en op reddingsactiviteiten op zee.

Er werden reeds verscheidene juridische stappen ondernomen maar gezien de wezenlijke kenmerken van het windmolenpark slechts definitief zullen worden bepaald in het kader van de milieuvergunning en van de concessie tot gebruik van het openbaar maritiem domein is het dossier nog actief lopende, en is een voortzetting van de juridische ondersteuning door het huidige, Franse advocatenkantoor nodig.