26 mrt 2015 14:31

Verlenging onderhoudscontract platform "CRM-multikanaal dienstverlening-Infofin"

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurde de ministerraad de procedure goed voor een uitzonderlijke verlenging van vier jaar voor het onderhoudscontract van het platform "CRM-multikanaal dienstverlening-Infofin" vanaf 14 maart 2015.

Het platform "CRM-multikanaal dienstverlening-Infofin" voorziet sinds 2008 het Contact Center van Financiën van een technische oplossing die toelaat de verschillende interactiekanalen met de burger en de ondernemingen geïntegreerd te verwerken. Zoals voorzien werd het contract tweemaal met een jaar verlengd.  

Tijdens de nieuwe uitzonderliike verlenging van vier jaar zal een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven worden teneinde de huidige oplossing te vervangen in 2019.