06 jul 2012 18:09

Verlenging van de detachering van gemeentepersoneel voor 112-oproepcentra

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om de detachering of de terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel bij de centra voor dringende noodoproepen 112 te verlengen.

In het kader van de federalisering van de gemeentelijke 100-calltakers kunnen de contractuele en statutaire personeelsleden vragen om de periode van tewerkstelling bij het 112-oproepcentrum voor ten hoogste 11 maanden te verlengen, dat betekent dus tot 1 oktober 2013. De calltakers die in aanmerking komen voor de verlenging en die  niet ingaan op de integratie bij de FOD Binnenlandse Zaken wordt de vooropzeg op zes maanden gebracht, zodat er genoeg tijd is om vervangers op te leiden. De ministerraad neemt deze maatregelen om de dienstverlening van de centra voor dringende noodoproepen te verzekeren.