22 jul 2015 16:02

Verlenging van de huur van een gebouw voor het Instituut voor Veteranen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en van minister van Defensie  Steven Vandeput gaat de ministerraad akkoord met de verlenging met één jaar van de huur van de infrastructuur, gelegen Regentlaan 45-46 te Brussel, ten voordele van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).

Dit huurcontract van één jaar wordt onderhandeld met de eigenaar van de huidige infrastructuur mits overstap naar een kleinere bezetting (kantooroppervlakte en aantal parkeerplaatsen).

Het IV-NIOOO heeft als opdracht:

  • het verlenen van zowel morele als materiële bijstand aan oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers
  • het verlenen van sociale bijstand aan de veteranen
  • instaan voor het beheer van de Belgische oorlogsgraven in binnen- en buitenland
  • het bewaren en doorgeven van de herinnering aan de verdiensten van de rechthebbenden van het instituut en aan de waarden waarvoor ze streden.