25 apr 2014 18:27

Verlenging van het mandaat van een Belgische rechter bij het Hof van justitie van de EU

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging van het mandaat van de heer Koen Lenaerts als rechter bij het Hof van Justitie van de EU.

De benoeming van de heer Lenaerts wordt zo snel mogelijk gemeld bij de permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie. Zijn huidige mandaat loopt op 6 oktober 2015 af.