03 jul 2015 15:24

Verlenging van overheidsopdrachten inzake telefonie voor de FOD Financiën

De ministerraad hecht op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn goedkeuring aan de lancering van overheidsopdrachten voor de vernieuwing van de opdrachten Mail, Centrale telefonie, Geconvergeerde telefonie en WAN voor de federale overheidsdienst Financiën.

De opdracht Mail stelt de functies mail, kalender en instant-messaging ter beschikking van de 27 000 gebruikers van de FOD Financiën. Hij wordt verlengd voor een duur van vier jaar vanaf 1 september 2015.

De opdracht Centrale telefonie zorgt voor het onderhoud van het centrale gedeelte van de digitale IP-telefonie. Het onderhoud heeft betrekking op het materieel en de software maar omvat ook een gespecialiseerde bijstand ter plaatse van een voltijds personeelslid. Hij wordt verlengd voor een periode van vier jaar vanaf 1 augustus 2015.

De opdracht Geconvergeerde telefonie stelt vaste- en mobieletelefoniediensten ter beschikking van de FOD Financiën, waarbij tussen beide een convergentie tot stand wordt gebracht. Hij wordt verlengd voor een duur van twee jaar vanaf 1 augustus 2015.

De opdracht WAN stelt een Wide Area Network ter beschikking van de FOD Financiën, waarbij de 300 gebouwen en de twee Data Centers worden verbonden, door het verstrekken van de infrastructuur en van de noodzakelijke diensten. Dit netwerk dient voor het gegevensverkeer van alle informaticatoepassingen van de FOD en voor het stemverkeer van de digitale vaste telefonie (VoIP). Hij wordt verlengd voor een periode van twee jaar vanaf 1 augustus 2015.