29 jun 2012 15:04

Vernietiging recordvangst namaaksigaretten

De illegale handel in sigaretten vormt door de hoge accijnzen in Europa een zeer winstgevende activiteit. België wordt door zijn centrale ligging, zijn haven-, opslag- en transportfaciliteiten dan ook veelvuldig gebruikt als transitland om de namaaksigaretten te verspreiden naar landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Vandaag woonde de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, John Crombez een vernietiging van 151 miljoen namaaksigaretten bij. Deze vernietiging vond plaats naar aanleiding van één van de grootste vangsten van namaaksigaretten ooit. De vangst werd gerealiseerd in de periode tussen 4 november 2011 en 19 december 2011. Als deze namaaksigaretten niet waren onderschept door de Belgische douane, dan hadden zij gezorgd voor een geschat fiscaal verlies van 29.1 miljoen euro voor de EU. Namelijk: 1.833.085 euro invoerrechten, 17.376.847 euro accijnzen, 3.707.857 euro bijzondere accijns en 6.184.469 euro BTW, indien men het berekend volgens de Belgische tarieven.
De sigaretten zijn afkomstig uit China en de nagemaakte pakjes sigaretten (Marlboro, L&M en West) bevatten gezondheidswaarschuwingen voor verschillende landen uit de Europese Unie, waaronder België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. De sigaretten waren dus bestemd voor deze verschillende markten. De sigaretten werden verstopt in gewone bruine kartonnen dozen van het mastercase-formaat en vervoerd via verscheidene scheepscontainers.
Deze zaak kwam aan het licht na grondig onderzoek door de opsporingsdiensten van Brugge en Antwerpen, die ook de motorbrigade van Brasschaat inschakelden. Bij de aflevering van de smokkelwaar in Antwerpen werden 7 personen voorlopig aangehouden. Het onderzoek loopt in samenwerking met het Antwerpse parket.
Er zijn inzake de smokkel van sigaretten verscheidene tendensen merkbaar:
De sigaretten worden hoofdzakelijk België binnengebracht via de haven van Antwerpen en per vrachtwagen over de weg. Er is ook het fenomeen dat binnen de EU zelf sedert enkele jaren meer illegale sigarettenfabrieken worden ontdekt welke hoofdzakelijk de meest populaire merken namaken. Er duiken ook steeds vaker zgn. ‘cheap whites’ of ‘illicit whites’ op, het zijn sigaretten die worden geproduceerd met de enige bedoeling om ze te smokkelen naar en illegaal te verkopen in een ander land.
Door het ontdekken van deze illegale invoer aan de buitengrens van de Europese Unie, vervult de douane niet alleen haar fiscale opdracht, maar onderstreept zij tevens haar belangrijke rol in de bescherming van de volksgezondheid binnen de Europese Unie.
Foto’s van de vernietiging en de persconferentie kan u via deze link openen: http://vault.dann.be/counterfeit.zip