03 mei 2020 15:19

Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming om tegen piraterij te strijden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergunning vernieuwt voor de maritieme veiligheidsonderneming OÜ ESC voor activiteiten om tegen piraterij te strijden.

Het ontwerp verleent een nieuwe vergunning aan de onderneming OÜ ESC om te zorgen voor toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen in de strijd tegen piraterij. Deze missies kunnen plaatsvinden in opdracht van geregistreerde eigenaars of exploitanten van schepen die varen onder de
Belgische vlag.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.