01 jul 2011 16:35

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Aanpassing van de drempel van sommige bedragen van de sociale zekerheid aan de welvaart

Aanpassing van de drempel van sommige bedragen van de sociale zekerheid aan de welvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de drempel van de sociale bijdrage op pensioenen en aanvullende voordelen aan de welvaart aanpast. De drempel wordt vanaf 1 september 2011 met 2% verhoogd.

(*) houdende uitvoering van art. 191, eerste lid, 7°, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.