22 dec 2017 17:01

Verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden.

Het ontwerp kadert in de regeringsbeslissing om in private zorginstellingen geplaatste geïnterneerden te integreren in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging vanaf 1 januari 2018. Om ervoor te zorgen dat deze doelgroep met zekerheid kan genieten van de prestaties van de verplichte ziekteverzekering tijdens de plaatsing, worden de volgende residuaire maatregelen voorzien:

  • schorsing van de bijdrageplicht als gerechtigde resident
  • schorsing van de eventuele wachttijd
  • uitwerking van de inschrijving op de eerste dag van de plaatsing

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende geïnterneerden