31 jan 2014 18:38

Verplichting taalkaders voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen opgeheven

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de verplichting opheffen om taalkaders voor bepaalde functies in de federale instellingen te voorzien.

Een aantal gespecialiseerde wetenschappelijke functies kunnen moeilijk in taalkaders worden ingedeeld. Deze werknemers worden geselecteerd op basis van wetenschappelijke competenties ongeacht hun moedertaal. In het statuut van de wetenschappelijke instellingen wordt ingeschreven dat de functies van sommige contractuele wetenschappelijke medewerkers niet in taalkaders worden ingdeeld. De functies die ervoor in aanmerking komen worden in het ontwerp van koninklijk besluit opgesomd.

voorontwerp van wet betreffende de taalkaders voor sommige leden van buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de Federale Wetenschappelijke Instellingen

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van ... betreffende de taalkaders voor sommige buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de Federale Wetenschappelijke Instellingen