12 mei 2023 15:57

Verplichtingen van de telecomoperatoren rond de ‘Bel me niet weer’ databank

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de werking regelt van de centrale telefoonnummerdatabank van mensen die niet gebeld willen worden door telemarketeers.

Volgens het huidige systeem dat wordt beschreven in het wetboek van economisch recht zijn de operatoren verplicht om de telefoonnummers te registreren van abonnees die verzet hebben aangetekend tegen het gebruik van hun telefoonnummer voor directmarketingdoeleinden. De operatoren hebben echter de mogelijkheid om de uitvoering van die verplichting uit te besteden aan een vereniging zonder winstoogmerk, wat in de praktijk effectief gebeurde via de erkenning van de vzw ‘Do Not Call Me’.

Dit nieuwe mechanisme moet wettelijk worden verankerd. Het wetsontwerp voorziet dat één vzw verantwoordelijk zal zijn voor de registratie van de nummers van abonnees die hun recht van verzet hebben uitgeoefend en dat een andere vzw verantwoordelijk zal zijn voor het ter beschikking stellen van de ‘Bel me niet weer’-lijst met deze nummers aan ondernemingen die aan direct marketing willen doen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.