18 mei 2017 17:37

Verscheidene inbeslagnames door de douane te Bierset van «spinners» afkomstig uit China en Hong Kong

50 ton of bijna 1 miljoen stuks speelgoed, gekend onder de naam « hands spinners » afkomstig uit China en Hong Kong zijn door de Belgische douane tegengehouden.

Na controle door de FOD Economie en handhaving van het verbod om ze op de markt te brengen, zullen ze door de douane, op kosten van de verkoper, teruggestuurd worden met de melding dat ze niet conform zijn.  
 

Het speelgoed moet voldoen aan de volgende vereisten:
• Het serie- of het modelnummer en een volledig contactadres evenals de naam van de firma of de fabrikant moeten op het product of ernaast voorkomen.
• Een volledig contactadres en de naam van de importfirma moet op het product of ernaast voorkomen.
• Alle bijgaande waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten opgesteld zijn in de taal van het gebied waar het product op de markt komt.
• Het speelgoed moet een voorgeschreven CE-label dragen vóór het op de markt komt.  
• De fabrikant en de invoerder moeten aan de hand van inlichtingen en documentatie de conformiteit van het speelgoed kunnen bewijzen.