12 mei 2023 15:57

Verslag van de ESA-ministerraad

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akte van het verslag over de ministerraad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) van 22 en 23 november 2022 in Parijs.

Het doel van de bijeenkomst was de goedkeuring van resoluties betreffende de activiteiten van het ESA en de bijdragen van de lidstaten of geassocieerde leden van het ESA aan zijn programma's voor de periode 2023-2027.

Op Belgisch niveau is deze ESA-ministerraad de gelegenheid om de beschikbare middelen voor de ruimte-enveloppe (ESA en niet-ESA) voor deze periode te plannen. Deze budgetten en hun verdeling over ESA-programma's en andere initiatieven werden door de ministerraad op 18 november 2022 goedgekeurd.

Concreet stelt het verslag de definitieve verdeling van de budgetten voor zoals die tijdens de ESA-ministerraad is voorgelegd. Dankzij de verhoging van de Belgische ruimtevaartenveloppe, zoals gevalideerd door de ministerraad van 18 november 2022, kon België zijn deelname aan de optionele ESA-programma's op 5,6% handhaven en tegelijkertijd zijn rang als vijfde nettobetaler aan het ESA behouden.