28 feb 2014 19:28

Vertegenwoordiging van de gewesten in de raden van bestuur van Infrabel en de NMBS, en in het GEN-Oriëntatiecomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille en in het kader van de zesde staatshervorming een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vertegenwoordiging van de gewesten in de raden van bestuur van Infrabel en de NMBS, en in het GEN-Oriëntatiecomité van de NMBS regelt.

In de raden van bestuur van Infrabel en van de NMBS zetelen drie vertegenwoordigers van de gewesten: elk gewest wijst één lid aan in elke raad van bestuur. Ze hebben dezelfde bevoegdheden en dezelfde stem als de andere leden van de raad van bestuur. Het ontwerp organiseert ook de vertegenwoordiging van de gewesten in het GEN-oriëntatiecomité, dat binnen de NMBS dient opgericht te worden. De drie vertegenwoordigers van de gewesten die in de raad van bestuur van de NMBS zetelen, worden door deze raad van bestuur benoemd tot lid van het GEN-oriëntatiecomité.  Het GEN-oriëntatiecomité zal bestaan uit zes bestuurders, onder wie ook de  gedelegeerd bestuurder.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de Gewesten in de raden van bestuur van Infrabel en de NMBS, en in het GEN-Oriëntatiecomité van de NMBS