12 mrt 2004 16:00

Vervanging van de heer André Damseaux

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle , Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot stopzetting van de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en benoeming van zijn opvolger.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle , Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot stopzetting van de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en benoeming van zijn opvolger.

Aangezien de heer André Damseaux op 15 maart 2004 de leeftijdsgrens bereikt, heeft de Ministerraad in zijn vervanging voorzien door de benoeming van de heer Jean-Marie Severin.